Hans Vestneshagen

Ansvarlig Leder. 

Svein Magne Engdahl

Ansvarlig Nestleder. 


Elsa Folde

Styremedlem


Svein Magne Bakken

Styremedlem

Molde Taxi ble ettablert i 1942-1943. De første drosjene begynte å rulle i Molde på begynnelsen av 30 tallet. Molde Taxi As består av 14 ordinære drosjer. Molde Taxi har fire biler fra 8 til 16 sitteplasser, spesialutrustet for handicap.

Molde Taxisentrals administrasjon  telefon er :    920 43 815 - 712 52 811  

Ved spesielle hendelser kan vi nås på helg. ( 920 43 815 ), vi anmoder alle som ønsker å kontakte oss, at dette gjøres innenfor kontortid. ( 0800 til 1600 mandag til søndag ). Du kan også nå oss vià epost : moldetaxisentral@epost.no eller du kan bruke skjema på vår hjemmeside www.moldetaxi.no

Molde Taxisentral As bruker OTT trafikkdirigeringssystem, systemet og våre sentralbordansatte har således full kontroll over bevegelsene til alle våre tilsluttede drosjer til enhver tid. 

Molde Taxisentral As har åpent hele døgnet, men på natt i ukedager kjører vi med redusert bemanning. Det kan derfor i enkelte tilfeller tilkomme litt ventetid. Transportoppdrag med syketransport prioriteres.

Molde Taxisentral har barnestoler i alle størrelser og til alle behov. Ved bestilling der man trenger ekstra barnesikringsutstyr, må dette forhåndsbestilles i god tid, da slikt utstyr må hentes. Våre biler kjører ikke rundt med barnestoler i drosjene pga plassmangel. 

Molde Taxi dekker deler av Molde kommune fra den gamle grensen til tidligere Nesset kommune i øst til og med Aukra fastland i vest, vi er også et naturlig valg for dere som ønsker transport fra Gjendem i Hustadvika kommune. Otterøya ble ( tidligere Midsund kommune )  slått sammen med Molde kommune 01.01.2020 og der dekker fortsatt drosjene på øya den delen av Molde kommune.

Nytt 2021. 

Molde Taxisentral As har gått inn i samarbeid med ( Lokal Taxi ) dette er en sammenslutning av drosjesentraler og bostedsløyver i distriktene. Samarbeidet er i en startfase og evalueres fortløpende. 

Evalueringen tar sikte på å kvalitet sikre Molde Taxisentrals sine tjenester på en slik måte at våre kunder får den beste transportkvaliteten som kan leveres.


Skal du fra nabokommunene og til Molde, ring oss vi henter deg.

Vi tar på oss kjøring av pakketransport, kontakt oss for tilbud.