Hans Vestneshagen

Leder 

Svein Magne Engdahl

Nestleder 


Elsa Folde

Styremedlem


Molde Taxi ble ettablert i 1942-1943. De første drosjene begynte å rulle i Molde på begynnelsen av 30 tallet. Molde Taxi As består av 19 ordinære drosjer, i tillegg til fire resevebiler. Molde Taxi har fire biler fra 8 til 16 sitteplasser, spesialutrustet for handicap.

Molde Taxisentrals administrasjon er tilgjennelig i tidsrommet 0800 til 1600  mandag til fredag.      

Ved spesielle hendelser kan vi nås på helg. ( 920 43 815 ), vi anmoder alle som ønsker å kontakte oss, at dette gjøres innenfor kontortid. ( 0800 til 1600 mandag til fredag ). Du kan også nå oss vià epost : moldetaxisentral@epost.no eller du kan bruke skjema på vår hjemmeside moldetaxi.no

Molde Taxisentral As bruker OTT trafikkdirigeringssystem, systemet og våre sentralbordansatte har således full kontroll over bevegelsene til alle våre tilsluttede drosjer til enhver tid. 

Molde Taxisentral As har åpent hele døgnet, men på natt i ukedager kjører vi med redusert bemanning. Det kan derfor i enkelte tilfeller tilkomme litt ventetid. Transportoppdrag med syketransport prioriteres.

Molde Taxisentral har barnestoler i alle størrelser og til alle behov. Ved bestilling der man trenger ekstra barnesikringsutstyr, må dette forhåndsbestilles i god tid, da slikt utstyr må hentes. Våre biler kjører ikke rundt med barnestoler i drosjene pga plassmangel. 

Molde Taxi dekker deler av Molde kommune fra den gamle grensen til tidligere Nesset kommune i øst til og med Aukra fastland i vest, vi er også et naturlig valg for dere som ønsker transport fra Gjendem i Hustadvika kommune. Otterøya ble ( tidligere Midsund kommune )  slått sammen med Molde kommune 01.01.2020 og der dekker fortsatt drosjene på øya den delen av Molde kommune. 

Skal du fra nabokommunene og til Molde, ring oss vi henter deg.

Vi tar på oss kjøring av pakketransport, kontakt oss for tilbud. Molde Taxisentral As.

I løpet av 2020 vil det skje endringer i yrkestransportloven og forskrift. Molde Taxisentral er i gang med forberedelsene for å kunne møte de nye utfordringene som  kommer, men det vil bli store endringer fra den 01.07.2020.