Vilkår for 

MOLDE TAXISENTRAL AS.

Vilkår :

- Molde Taxisentral As er bundet av den til enhver tids gjeldende prissetting satt av konkurransetilsynet iht. takstberegning mot kontant betaling. 

- MoldeTaxisentral As vil under kjøreoppdrag benytte seg av den til en hver tid gjeldende prissetting for transport mot kontant betaling.

Gjennom vår turformidler aksepterer du mottak av sms varsling ved bestilling. ( pris p.r sms kr 1.- ). 

Ønsker du som kunde å reservere deg mot denne tjenesten, les våre vilkår nr 9.

Prisforskrifter og vilkår for Molde Taxisentral As.

1. Prisene :

- Alle priser er basert på kontant oppgjør/betaling med kort. Annen oppgjørsform må avtales på    forhånd.
- Prisene er fastsatt av Konkurransetilsynet, og oppgis i norske kroner.
- Prisene inkluderer den til enhver tid gjeldende mva. for persontransport.
- Pakkekjøring beregnes med den til enhver tid gjeldende mva. for slik transport. 


2. Kontraktskjøring og anbud omfattes ikke av maksimalprisforskriften :

- Kontraktskjøring omfattes ikke av denne prisforskriften. All kjøring mot bedriftskreditt fastsettes av Molde Taxisenral As, og beregnes etter utkjørte kilometer og tidsforbruk. Molde Taxisentral As forbeholder seg retten til å endre prisene på kort varsel. Bedrifter ol. som inngår avtale med Molde Taxisentral As aksepterer således de vilkår som Molde Taxisentral As setter for utførelse av transport mot bedriftskreditt. For at bedriftkreditt skal være gyldig må vilkår og avtale signeres med Molde Taxisentral AS.

3. Forhåndsbestilling :

- Forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før bilen skal være på henteadressen.                     ( forutsetter bestillinger innenfor Molde by ). Turer utenfor Molde By krever tilsvarende lengere bestillingstid, dvs 15 min p.r mil fra Molde sentrum.

For bestillinger der kunde skal rekke fly, ferge, buss og lignende. må forhåndsbestilling være registrert hos oss i så god tid at drosjen kan avlevere kunden på leveringsadressen med en margin på minimum 45 min.

Bestillinger som kommer senere enn dette og som skyldes manglende planlegging av reiserute / tid og oppmøtefrister for videre korrespondanse, dekker ikke MT noen form for kompensasjon hvis kunden ikke rekker rutegående, buss / fly osv.

- Taksameteret startes på det tidspunktet drosjen er bestilt til. Ved forhåndsbestilling til fly og lignedende må bestiller være spesielt oppmerksom på at det tilkommer bestiller tillegg for evt. ventetid ut over bestillingstidspunktet. Ved større forsinkelser kan dette medføre vesentlige tillegg.


4. Bagasje :

- Det beregnes ikke tillegg for å medbringe vanlig bagasje. Bagasje som er spesielt plasskrevende kan utløse tillegg.


5. Spesialbestilling :

- Det beregnes ikke tillegg for sammenleggbar rullestol/rullator eller annet nødvendig utstyr.
- Ved bestilling av minibuss e.l. for kjøring av plasskrevende bagasje, avtales et passende tillegg med sjåføren.


6. Veksling :

- Sjåføren plikter å kunne veksle beløp opptil kr. 500,-. Kjøring for å veksle større beløp, belastes kunden.


7. Tilgrising av drosjen :

- Ved tilgrising av drosjen som skyldes alkohol e.l., gis sjåføren anledning til å kreve av passasjeren som forårsaket tilgrisingen en økonomisk kompensasjon. Beløpets størrelse vurderes av sjåføren, og avhenger av forventet medgått tid for rengjøring/utlufting, og tidspunktet. Kr. 1500- 4500.- alt etter omfanget av tilgrisingen. Ved tilgrising som gjør at drosjen må leveres til spesialfirma for rengjøring, vil denne kostnaden komme i tillegg.


8. Bompenger / fergeutgifter / parkeringsutgifter

- Bompenger belastes kunde.
- Fergeutgifter, parkeringsutgifter, belastes kunden.
- Det beregnes betaling for ventetid på ferger tur-retur

9. SMS Varsling ved bestilling.

Molde Taxisentral AS nytter sms varsling til kunden ved bestilling. For denne tjenesten belastes kunden Kr. 1.-

Ved at du bestiller våre transporttjenester gir du oss samtykke til å sende deg som kunde en tilbakemelding om status på din bestilling.

Denne tjenesten kan du som kunde reservere seg imot. Kunder som ikke ønsker denne tjenesten kan gå inn på https://taxiformidling.no  og avbestille tjenesten.

10. 

Ved å nytte våre tjenester samtykker du som bruker til våre vilkår iht. bestilling av Taxi.