Info områdeprøve for Molde Taxisentral.

Ansvarlig opplæring :

Tore Brunvold - Kontakt moldetaxi.no

Hovedansvarlig.

> Sjåførkort 

> Områdeprøve

E- lærings kurs Områdeprøve  

> Kjentmannsprøve / Områdeprøve

> Sjåføreksamen for syketransport
Opplæring HLR - Ulykke : Magne Fiksdal.

Kurset varer ca 3  timer.

* HLR

* Førstehjelp ved ulykker.

Molde Taxisentral As har nå knyttet til oss Magne Fiksdal for gjennomføring av HLR og førstehjelp ved ulykker. Vårt mål er at alle våre sjåfører skal være i stand til å ta ansvar på ulykkessted til fagpersonell kommer til. 

Å ha kunnskap og kjenne til førstehjelp og HLR anser vi som en nødvendighet i vårt yrke.


  • VEIEN TIL OMRÅDEPRØVE OG SJÅFØRKORT VED MOLDE TAXI AS 


Kurset må være betalt før oppstart.

Alle prøver må bestås for å få Molde Taxisentrals ID-kort.

Molde Taxi er en av landets beste taxisentraler. Derfor må våre nye sjåfører lære å yte topp service og de skal kjenne kjøreområdet meget godt. Vi godtar ikke gps som en løsning.

For å kjøre drosje generelt må du ha politiets kjøreseddel og gyldig førerkort. For Molde By kreves det bestått områdeprøve.

Krav for å få kjøreseddel :

Søkeren må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel.

For utenlandske statsborgere kreves det i tillegg 4 års botid i Norge før kjøreseddel kan utstedes.

Når prøven er bestått kan du søke politiet om å få politiets kjøreseddel. www.politiet.no

For å kjøre drosje i Molde Taxi må du i tillegg være presentabel, vennlig og serviceinnstilt.

Vi krever at du snakker norsk dagligtale og behersker norsk skriftlig og muntlig.

Krav til sjåfører i Molde Taxi :

Søkere må medbringe dokumentasjon på at de behersker norsk språk godt.

Søkere med Skandinavisk morsmål / førstespråk trenger ikke dokumentere dette med vitnemål fra gjennomført :

> grunnskole eller må kunne dokumentere språkkunnskapene på annen måte.

> For søkere som ikke kan dokumentere Skandinavisk morsmål/førstespråk må    språkkunnskapene dokumenteres på en av følgende måter.

> Følgende er godkjent dokumentasjon/vitnemål :

> Universitets- eller høgskoleutdanning i Norge (norskspråklig)

> VK1 med minimum norskkarakter 3, muntlig og skriftlig (der 6 er best), samt framvist fra          vitnemål  grunnskolen

> Folkeuniversitet/Universitetet i Bergen: "Test i Norsk - høyere nivå "/norskprøve3   ( også kalt «Bergenstesten»), med karakteren «Bestått».

> Folkeuniversitetet / Universitetet i Bergen "Språkprøven i norsk for voksne innvandrere"med karakteren "bestått" i både skriftlig og muntlig.

> (før juni 1999: "Test i norsk for fremmedspråklige - mellomnivå", også kalt "Mellomnivåtesten" med minimum 240 poeng).

> Universitetets norskkurs for fremmedspråklige, trinn 3, med minimum 2,8 i karakter (der 1 er best)

> VOX - Norskprøve nivå B1 (tidligere Norskprøve 3) med karakter "bestått"

> For søkere som ikke innehar godkjent dokumentasjon/vitnemål må det gjennomføres en egen språktest.

> Dokumentasjon på bestått språktest må foreligge før søkeren kan gå videre.

> Språktest kan avlegges følgende steder:

> Bergenstesten, kontaktinformasjon: www.norsktester.no

> Norskprøve nivå B1, kontaktinformasjon: www.vox.no

3. Lokal kjennskapsprøve for Molde Taxi.

Påmelding gjennom vårt skjema på vår hjemmeside. ( nederst på siden ).

Last opp kopi av : førerkort - vitnemål - cv og evt. dokumentasjon på overnevnte tester.   ( dvs. språktest, osv ).

Det gis 2 førsøk, har ikke kandidaten bestått vil vi ikke fortsette. Innbetalt kursavgift refunderes ikke ved avbrutt kurs eller at kursdeltaker ikke består.

4. Taxikurs :

Taxikurset er nettbasert og det kreves stor egeninnsats :

Vi åpner kurset for deltagere i fire uker, deretter vil det etter nærmere avtale avholdes kurs i HLR og ulykkesberedskap. Dette kurset vil kursdeltagere få en gitt fastsatt dato. Vi vil varsle denne datoen i god tid før oppstart. 

Bestått eksamen er kun gyldig i 3 mnd. Går det over 3 mnd vil vi ditt sjåførkort / id-kort og du må gjennomføre ny prøve for å igjen aktivisere kortet.

For å kunne ta eksamen etter endt kurs, må alle modulene være gjennomgått. Prisen dekker :

> Kursmateriell gjennom e-læring

> Første gangs Områdeprøve.

> Prøve for å kunne utføre pasienttransport.

> Kjøretest. Du kan bli plukket ut til kjøretest. 


Kursdeltager har to forsøk på prøven. Kursdeltaker kan da evt. melde seg opp igjen til nytt kurs og ta områdeprøven / kjentmannsprøven på nytt, men ikke tidligere enn 6 mnd.

Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får ID-kort for Molde Taxi. Kursavgift refunderes ikke.
 

Pris for  kurs kr 5000.-Ønsker du å kjøre Taxi.

                          Send oss noen ord, så tar vi kontakt.