Info områdeprøve for Molde Taxisentral.

Molde Taxisentral As har for tiden ikke behov for sjåfører, da de fleste er permittert som følge av konsekvensene rundt korona pandemien.

Molde Taxisentral vil på et senere tidspunkt ta inn nye sjåfører når behovet melder seg. Fokuset nå er å komme tilbake til den normale hverdagen, noe som betyr at permitterte sjåfører tas tilbake i jobb før nye tas inn.


Ansvarlig opplæring :

Tore Brunvold - Kontakt moldetaxi.no

Hovedansvarlig.

> Sjåførkort 

> Områdeprøve

E- lærings kurs Områdeprøve  

> Kjentmannsprøve / Områdeprøve

> Sjåføreksamen for syketransport
Opplæring HLR - Ulykke : Magne Fiksdal.

Kurset varer ca 3  timer.

* HLR

* Førstehjelp ved ulykker.

Molde Taxisentral As har nå knyttet til oss Magne Fiksdal for gjennomføring av HLR og førstehjelp ved ulykker. Vårt mål er at alle våre sjåfører skal være i stand til å ta ansvar på ulykkessted til fagpersonell kommer til. 

Å ha kunnskap og kjenne til førstehjelp og HLR anser vi som en nødvendighet i vårt yrke.


  • VEIEN TIL OMRÅDEPRØVE OG SJÅFØRKORT VED MOLDE TAXI AS 


Kurset må være betalt før oppstart.

Alle prøver må bestås for å få Molde Taxisentrals ID-kort.

Molde Taxi er en av landets beste taxisentraler. Derfor må våre nye sjåfører lære å yte topp service og de skal kjenne kjøreområdet meget godt. Vi godtar ikke gps som en løsning.

For å kjøre drosje generelt må du ha politiets kjøreseddel og gyldig førerkort. For Molde By kreves det bestått områdeprøve.

Krav for å få kjøreseddel :

Søkeren må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel.

For utenlandske statsborgere kreves det i tillegg 4 års botid i Norge før kjøreseddel kan utstedes.

Når prøven er bestått kan du søke politiet om å få politiets kjøreseddel. www.politiet.no

For å kjøre drosje i Molde Taxi må du i tillegg være presentabel, vennlig og serviceinnstilt.

Vi krever at du snakker norsk dagligtale og behersker norsk skriftlig og muntlig.

Krav til sjåfører i Molde Taxi :

Søkere må medbringe dokumentasjon på at de behersker norsk språk godt.

Søkere med Skandinavisk morsmål / førstespråk trenger ikke dokumentere dette med vitnemål fra gjennomført :

> grunnskole eller må kunne dokumentere språkkunnskapene på annen måte.

> For søkere som ikke kan dokumentere Skandinavisk morsmål/førstespråk må    språkkunnskapene dokumenteres på en av følgende måter.

> Følgende er godkjent dokumentasjon/vitnemål :

> Universitets- eller høgskoleutdanning i Norge (norskspråklig)

> VK1 med minimum norskkarakter 3, muntlig og skriftlig (der 6 er best), samt framvist fra          vitnemål  grunnskolen

> Folkeuniversitet/Universitetet i Bergen: "Test i Norsk - høyere nivå "/norskprøve3   ( også kalt «Bergenstesten»), med karakteren «Bestått».

> Folkeuniversitetet / Universitetet i Bergen "Språkprøven i norsk for voksne innvandrere"med karakteren "bestått" i både skriftlig og muntlig.

> (før juni 1999: "Test i norsk for fremmedspråklige - mellomnivå", også kalt "Mellomnivåtesten" med minimum 240 poeng).

> Universitetets norskkurs for fremmedspråklige, trinn 3, med minimum 2,8 i karakter (der 1 er best)

> VOX - Norskprøve nivå B1 (tidligere Norskprøve 3) med karakter "bestått"

> For søkere som ikke innehar godkjent dokumentasjon/vitnemål må det gjennomføres en egen språktest.

> Dokumentasjon på bestått språktest må foreligge før søkeren kan gå videre.

> Språktest kan avlegges følgende steder:

> Bergenstesten, kontaktinformasjon: www.norsktester.no

> Norskprøve nivå B1, kontaktinformasjon: www.vox.no

3. Lokal kjennskapsprøve for Molde Taxi.

Påmelding gjennom vårt skjema på vår hjemmeside. ( nederst på siden ).

Last opp kopi av : førerkort - vitnemål - cv og evt. dokumentasjon på overnevnte tester.   ( dvs. språktest, osv ).

Det gis 2 førsøk, har ikke kandidaten bestått vil vi ikke fortsette. Innbetalt kursavgift refunderes ikke ved avbrutt kurs eller at kursdeltaker ikke består.

4. Taxikurs :

Taxikurset er nettbasert og det kreves stor egeninnsats :

Vi åpner kurset for deltagere i fire uker, deretter vil det etter nærmere avtale avholdes kurs i HLR og ulykkesberedskap. Dette kurset vil kursdeltagere få en gitt fastsatt dato. Vi vil varsle denne datoen i god tid før oppstart. 

Bestått eksamen er kun gyldig i 3 mnd. Går det over 3 mnd vil vi ditt sjåførkort / id-kort og du må gjennomføre ny prøve for å igjen aktivisere kortet.

For å kunne ta eksamen etter endt kurs, må alle modulene være gjennomgått. Prisen dekker :

> Kursmateriell gjennom e-læring

> Første gangs Områdeprøve.

> Prøve for å kunne utføre pasienttransport.

> Kjøretest. Du kan bli plukket ut til kjøretest. 


Kursdeltager har to forsøk på prøven. Kursdeltaker kan da evt. melde seg opp igjen til nytt kurs og ta områdeprøven / kjentmannsprøven på nytt, men ikke tidligere enn 6 mnd.

Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får ID-kort for Molde Taxi. Kursavgift refunderes ikke.

5. Kjøretest -

Kjøretesten kan først gjennomføres etter bestått lokal kjennskapsprøve for Molde Taxi.

Kjøretest kan avholdes før tildeling av sjåførkort. ( ved ikke bestått kjøretest, tildeles ikke sjåførkort og jobb vil ikke være mulig ). 

Pris for  kurs kr 5000.-Ønsker du å kjøre Taxi.

                          Send oss noen ord, så tar vi kontakt.