MOLDE TAXI AS HAR I SAMARBEID MED       MOLDE KOMMUNE FOKUS PÅ DEMENS.

Molde Taxi har deltatt på kurs i regi av Molde Kommune. At fler og fler rammes av demens var tema for kurset.

I Molde Kommune er det anslagsvis 1700 personer som har denne sykdommen . Formålet med kurset var å rette fokus på en sykdom som stadig rammer flere og yngere i samfunnet, samtidig som en bevisstgjøring og grunnleggende informasjon rundt sykdommen demens.

Molde Taxi stilte med 40 stykker på kurs, og alle som var tilstede fikk seg en " vekker " i forhold til temaet.

Molde Taxi takker for at vi fikk delta på kurset. Vårt fokus var å få hevet kompetansen til våre ansatte for å være bedre rustet til å møte og forstå mennesker med denne diagnosen.


Å leve med demens

Demenskampanje
Det er i dag om lag 70 000 personer i Norge som har en demenssykdom. Helsedirektoratet ønsker å skape mer kunnskap og åpenhet om demens slik at flere oppsøker fastlege tidlig i sykdomsforløpet. Slik kan det bli enklere å leve med sykdommen, både for de som er syke og for deres pårørende.
På helsedirektoratets nettside kan pårørende, de som selv er syke og andre interesserte få informasjon om demenssykdommene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om sykdommen? Kontakt fastlegen din eller ring demenslinjen tlf 815 33 032

Vil du vite mer om tilbudet for demenspasienter i Molde kommune, kontakt Servicetorget på            tlf 71 11 10 00

Nød- og vakttelefoner i Molde kommune

Politi 112
Brann
Molde Brann- og redningstjeneste
110
71 19 18 00

Akutthjelp - lege 113
Molde IK legevakt 116 117 / 71 25 33 33

Vann og avløp

Henvendelser om kommunal vann- og avløpsforsyning i ordinær arbeidstid: 71 11 10 00
Henvendelser som gjelder akutte driftsforstyrrelser:

Vakttelefon vann 932 31 431
Vakttelefon avløp 932 31 432

Veg

Beredskapstelefon i perioden 16. oktober - 16. april er 932 31 420.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter Ytre: 982 25 010
Midtre: 934 46 000
Indre: 932 39 606
Hjemmetjenesten ved Bergmo omsorgssenter 982 25 011
Hjemmetjenesten ved Kleive omsorgssenter 982 25 012
Hjemmetjenesten ved Skåla omsorgssenter 982 25 013
Vakttelefon hjemmetjenesten natt hele Molde kommune 911 23 440

Barnevernvakt

Barnevernvakt - kveld, natt og helg:
Barnevernvakta.

976 01 616


Henvendelser på dagtid, kontakt Barneverntjenesten:

71 11 10 00

Alarmtelefon for barn og unge: https://www.116111.no/

116 111
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410

Veterinærvakt - akutthjelp

for Molde, Midsund og Aukra kommune alle hverdager fra kl. 16.00-08.00 og helg.

Telefon: 71 25 62 22

Påkjørsel av vilt

Molde politistasjon 02800
Viltansvarlig 08.00 - 15.30 71 11 10 97