Viktig Informasjon og telefonnummer i Molde Kommune.

Nød- og vakttelefoner i Molde kommune :

AMK    :  113    Politi :  112  Brann :  110

Molde Brann- og redningstjeneste : 71 19 18 00

Akutthjelp - lege : 113
Molde IK legevakt : 116 117 / 71 25 33 33

Vann og avløp

Henvendelser om kommunal vann- og avløpsforsyning i ordinær arbeidstid: 71 11 10 00
Henvendelser som gjelder akutte driftsforstyrrelser:

Vakttelefon vann  : 932 31 431
Vakttelefon avløp : 932 31 432

Veg :

Beredskapstelefon i perioden 16. oktober - 16. april er : 932 31 420.

Hjemmetjenesten Molde Kommune.

Hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter Ytre: 982 25 010
Midtre: 934 46 000
Indre:   932 39 606
Hjemmetjenesten ved Bergmo omsorgssenter : 982 25 011
Hjemmetjenesten ved Kleive omsorgssenter    : 982 25 012
Hjemmetjenesten ved Skåla omsorgssenter     : 982 25 013
Vakttelefon hjemmetjenesten natt hele Molde kommune : 911 23 440


Veterinærvakt - akutthjelp

for Molde, Midsund og Aukra kommune alle hverdager fra kl. 16.00-08.00 og helg.

Telefon: 71 25 62 22

Påkjørsel av vilt :

Molde politistasjon 02800
Viltansvarlig 08.00 - 15.30  Tlf : 71 11 10 97

Barnevernvakt

Barnevernvakt - kveld, natt og helg:
Barnevernvakta.

976 01 616

Henvendelser på dagtid, kontakt Barneverntjenesten:

71 11 10 00

Alarmtelefon for barn og unge: https://www.116111.no/

116 111
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge 46 61 74 10