top of page
B9ABBD29-EBFB-4A6C-B4AA-4E4D81910637.JPG

Bli sjåfør

Kontakt Lokaltaxi Molde Taxi på telefon 920 43 815 (gjerne SMS) hvis du er interessert i å bli sjåfør, eller høre mer om utdanningen og mulighetene.

Kompetanse

Taxiyrket krever kompetanse innenfor flere områder. Først og fremst må du ha førerkort for personbil (B), og dette må du ha hatt i minimum 2 år. Førerkort utstedes av trafikkmyndighetene, etter opplæring fra godkjent kjøreskole.

Deretter må du ha opplæring hos Statens Vegvesen og kjøreseddel utstedt fra politiet der du bor. For kjøreseddel kreves det gyldig helse og vandelsattest, og for byer kan det kreves bestått kjentmannsprøve. For Molde og omegn kan du ta kjentmannsprøve i forbindelse med obligatorisk sjåførkurs hos Molde Taxi.
Videre er det et krav at du må beherske norsk – da våre kunder i hovedsak er norske. Andre språk i tillegg er bare en fordel.

Fra 1. november 2020, stiller myndighetene nye krav til deg som vil bli drosjesjåfør. Det betyr at du må avlegge teoretisk prøve hos Statens Vegvesen .
Les mer her.

Sjåførkurs

Våre sjåførkurs gir deg innføring i Molde Taxi sin kultur og vårt reglement, samt taksameterets forskjellige funksjoner, oppdelingen av området i soner, opptreden ovenfor kunder – også i vanskelige situasjoner. Etter kurs avlegges kjentmannsprøve. Vår opplæring holdes over flere moduler, og gjennomføres i forskjellige tidsrom. For å starte å kjøre må du ha minimum kjøreseddel, kurs i taksameter, e-lærings kurs pasientreiser og kjentmannsprøve. Resterende kurs kommer etter hvert.


Informasjon

Et sjåførkurs har en pris som du informeres om og inkluderer materiell og kurs, og én kjentmannsprøve.
Kurs avholdes ved behov i forhold til antall søkere.

Etter gjennomført kurs, må du søke om kjøreseddel. Det stilles da krav om plettfri vandel og godkjent utvidet helseattest (fås hos lege).

Søke om jobb

For å komme i arbeid må du få jobb hos en av våre løyvehavere, og du vil da få sjåførkort, som gir deg mulighet for pålogging i vårt system. 

Ansettelse skjer hos en løyvehaver som driver eget foretak, men er tilknyttet Molde Taxi AS. Eller i Molde Taxi AS eller Molde Taxi Storbil AS som også har egne biler. I forbindelse med kurset vil du bli informert om hvordan du tar kontakt, samt få muligheten til å presentere deg selv som jobbsøker. De fleste som tar kurs kommer raskt i arbeid. I første omgang som tilkallingssjåfør, dvs. disponibel på enkeltskift for løyvehavere ved behov, deretter vil arbeidsforholdet stabilisere seg med faste skift for faste arbeidsgivere.

For å bli løyvehaver er det Møre og Romsdal Fylke som er løyvemyndighet.

I Molde Taxi kan det lyses ut løyver ved behov for flere biler og vi prioriterer sjåfører med intern ansiennitet i selskapet ved innlemming av nye løyvehavere.

bottom of page