top of page

HISTORIE

Fløttmenn.jpg

Fjord og hest

Det har vært drosjevirksomhet i Molde siden fløttmennene fraktet folk på fjorden og kusker kjørte passasjerer med hest og kjerre. I 1908 kom bilen til Molde, og de første drosjene dukket opp i selskaper som også drev med rutekjøring.

Vognmenn.jpg
Første biler.jpg

Første drosjeturen

Utover 1920-tallet kom det sjåfører som kun drev med drosjekjøring. Den første drosjeeieren, som kun drev med drosje startet i 1925. Den første drosjeturen med bil ble sannsynligvis kjørt i 1908/1909 av Aarø Auto, slik sett er vi 115 år, på den tiden drev Aarø Auto, senere flere firma, og så startet de enkelt vise drosjeeierne på 1920 tallet. 

Taxibilde .jpg

Taxisentral

Under krigen skjedde det som gjør at Molde taxi i dag sier at de er 80 år: Da ble Moldes første taxisentral etablert. I januar 1943 krevde nemlig den tyske ortskommandanten at drosjene organiserte seg i en sentral med felles telefonnummer. Det er fra denne samlingen dagens Molde Taxi kommer ut fra. For å vise et utdrag legger vi med bilder fra forskjellige tidsepoker i næringen, moderne bilde!

 

Molde og Romsdals drosjehistorie er samlet og skal utgis i offentlig bok i 2024.

Moderne bilder

bottom of page