top of page

Miljøfyrtårn

Vi har nådd målet vårt!

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Miljøfyrtårn
bottom of page