top of page

I 2023 er Lokaltaxi Molde Taxi 80 år

Fra Fløttmenn og vognmenn til dagens moderne taxisentral

52736 (002).jpg

Vi fyller 80 år!

Vi fyller 80 år! Stor avisartikkel over fire sider i Romsdals Budstikke, lørdag 25. november 2023.

 

Molde Taxi i 80 år – og taksameteret går   (betalingsmur)

Alle har et forhold til drosjen, i en eller annen sammenheng, som kunde, sjåfør, tidligere sjåfør, drosjeeier mm. Men når starta drosjene opp i Molde? Og hvorfor sier vi at vi er 80 år akkurat i år?

Bilde: Varaordfører i Molde Kommune Hege Gagnat og Arnt Ove Strande (Molde Taxi)

Det har vært drosjevirksomhet i Molde siden fløttmennene fraktet folk på fjorden og kusker kjørte passasjerer med hest og kjerre. I 1908 kom bilen til Molde, og de første drosjene dukket opp i selskaper som også drev med rutekjøring. Utover 1920-tallet kom det sjåfører som kun drev med drosjekjøring. Vi har funnet den første drosjeeieren, som kun drev med drosje. Den første drosjeturen ble sannsynligvis kjørt i 1908/1909 av Aarø Auto, slik sett er vi 115 år, på den tiden drev Aarø Auto, senere flere firma, og så startet de enkelt vise drosjeeierne på 1920 tallet. Vi har funnet historien vår, Fløttmenn, vognmenn og frem til i dag!

20231209_111526 (002).jpg
52751 (002).jpg

Under krigen skjedde det som gjør at Molde taxi i dag sier at de er 80 år: Da ble Moldes første taxisentral etablert. I januar 1943 krevde nemlig den tyske ortskommandanten at drosjene organiserte seg i en sentral med felles telefonnummer. Det er fra denne samlingen dagens Molde Taxi kommer ut fra. 

Bilde: Nordvest-Taxi. Styreleder Knut Jektvik og Arnt Ove Strande (Molde Taxi)

I 2022/2023 har vi gjort research i nasjonalbiblioteket, bøker og andre lokalhistoriske kilder. Vi har snakket med flere titalls mennesker som har eller har hatt tilknytning til drosjen. Vi har samlet en stor mengde bilder.  Dette skal resultere i en bok/hefte som gis ut. Det blir første gang Moldes drosjehistorie er samlet og publisert i sin helhet. Dette er også en del av samferdsels historien, og vi har også med litt om den totale drosjehistorien i Romsdal.

52757 (002).jpg
52744 (002).jpg

I våre lokaler har vi opprettet et lite museum, med gamle og nye årganger av taksameter, radiosamband og andre gjenstander fra drosje og taxi.

 

Vi hadde en samling for våre drosjeeiere og sjåfører den 2. desember 2023, og for samarbeidspartnere, tidligere drosjeeiere, representanter for Molde Kommune, Nordvest-Taxi, Norges Taxiforbund, Møre og Romsdal, tidligere ansatte ved samferdselskontoret, representanter fra nærliggende taxisentraler mf. Den 9. desember 20023.

Bilde: Arnt Ove Strande (Molde Taxi) og Steinar Nilsen (Norges Taxiforbund, Møre og Romsdal)

bottom of page