top of page

Transportvilkår

Transportvilkår for reisende med  Molde taxi AS

Bestilling av reise

Lokaltaxi/TaxiFix.no har en bestillingsfunksjon hvor du enkelt kan bestille taxi i store deler av norge. Bestillingen går til nærmeste taxisentral. For å se tilleggsinformasjon om tjenestene der du er må du kontakte taxisentralen eller lese på sentralens nettsider.

Du kan bestille henting her og nå, eller legge inn en forhåndsbestilling.  

Lokaltaxi/TaxiFix.no finner ut hvor du er ved hjelp av stedstjenester i din telefon eller datamaskin. Av og til kan det ta litt tid før posisjonen din finnes i kartet. Informasjon om gps-nøyaktighet finner du i din telefons eller datamaskins detaljer. Det anbefales derfor at du sjekker at henteadressen er korrekt før bestillingen gjennomføres.

Din bestilling sendes til taxier som er i nærheten av hentestedet, og du vil normalt bli tildelt en bil med det samme. Unntak fra dette er ved forhåndsbestillinger hvor turen ikke tildeles før hentetiden nærmer seg. Andre unntak er ved ekstreme forhold som påvirker vårt tilbud, for eksempel ved trafikale forhold vi ikke rår over og som påvirker alle trafikanter.

Bruk av holdeplass og fortrinnsrett til taxi

Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.
Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring.

Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

Praiing utenom holdeplass

Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige tegn, der stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

Taxiførers rett til å avvise turer

Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise.
Den reisende har rett til å medbringe førerhund.
dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

Tilleggstjenester

Ønsker du spesialtjenester som barnesete, allergibil, plass til rullestol eller andre tillegg slik som nevnt under punktet «makspris», kan dette ikke bestilles på nett eller i Lokaltaxi/TaxiFix-app. Ring taxisentralen for å bestille dette. Det kan tilkomme et hentetillegg for barnesete.

Hvis bil ikke kommer

Ring drosjesentralen på nummeret du finner på nettsiden dersom bestilt taxi ikke kommer i henhold til avtale. Vi forsøker alltid å kontakte kunder som ikke mottar bil som avtalt.
Vi gjør oppmerksom på at Lokaltaxi sitt ansvar for forsinkelser og ikke møtt bil, maksimalt begrenser seg til det drosjeturen skulle kostet.

Hvis du ikke møter opp til bestilt taxi

Når du har bestilt taxi får du en sms med et referansenummer. Når en sjåfør har akseptert turen og er på vei til deg, vil du motta en ny sms om hvilken bil som er på vei. Denne sms-en koster kr. 1,- som belastes ditt mobilabonnement. Dersom du ikke ønsker å motta sms kan du kontakte taxisentralen og oppgi dette.

Hvis du bestiller bil og ikke dukker opp som avtalt, kan drosjeeier kreve et bomturgebyr for tapt tid og kjøring til hentestedet. Det er ditt ansvar å møte opp slik at sjåfør lett kan finne deg. Vet du at stedet er vanskelig å finne kan du skrive dette i kommentarfeltet ved bestilling på Lokaltaxi/TaxiFix.no. Eksempel: «veien er stengt med bom fra 08-11. Jeg står ved siden av bommen.»

Når du bestiller på Lokaltaxi/TaxiFix.no vil sjåføren se telefonnummeret ditt på bestillingen, og du vil ofte bli oppringt av sjåføren som vil forsikre deg om at han er på vei og at du står på avtalt sted.

Ditt referansenummer skal stemme med det sjåføren oppgir ved henting. Sjåfør skal identifisere seg slik at kunden kan sjekke om han eller hun har fått riktig bil. Hvis du ikke tar den drosjen du har fått tildelt, får du en «kunde ikke møtt»-anmerkning. Dette gjelder selv om man tar en annen drosje fra samme selskap. Får du tre slike anmerkninger risikerer du å bli utestengt fra tjenesten.

Avbestilling av tur

Avbestilling av en forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Hvis turen ikke blir avbestilt innen denne fristen må kunden betale minstepris. Direktebestilte biler kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

Bagasje

Våre sjåfører hjelper deg gjerne med å laste inn/ut bagasjen din, både ved begynnelsen av reisen og på den endelige destinasjonen. Forsikre deg om at du tar med deg all bagasje som du har med deg i kupéen. Når du forlater bilen på slutten av turen, må du ikke glemme bagasjen, mobiltelefonen, lommeboken eller andre gjenstander. Som kunde er du ansvarlig for gjenglemte effekter i bilens kupé.

Hvis du finner en gjenstand i bilen som er gjenglemt av en tidligere passasjer, skal du selvfølgelig ikke ta gjenstanden med deg, men overlevere gjenstanden til sjåføren eller gjøre sjåføren oppmerksom på den glemte gjenstanden. Sjåføren plikter da å overlevere gjenstanden til politiets hittegodskontor. Gjenglemte gjenstander som finnes i drosjen på slutten av turen, og som ikke blir etterlyst umiddelbart, plikter sjåførene å levere til politiets hittegodskontor senest 12 timer etter endt skift, eller første virkedag etter helligdag.

Prisberegning

Taksameterpris

Prisen du betaler i bilen etter at turen er kjørt beregnes i taksameteret. Prisen er løpende, og er basert på avstanden du har blitt kjørt, og tiden turen har tatt, i tillegg til en startpris. Tilleggskostnader kan forekomme.

Gjeldende takster finner du på sentralenes nettsider, på klistremerker på bilene, samt i oppslag på taxiholdeplasser.

Makspris

Vi tilbyr også makspris på bestillinger på Lokaltaxi/TaxiFix.no. Maksprisen du blir tilbudt beregnes ut fra estimert tid og kilometer for reisen fra henteadresse (a) til leveringsadresse (b), basert på korteste rute fra google maps. Maksprisen er den høyeste prisen turen din maksimalt kan ende på, men viser taksameteret en lavere pris ved turens slutt, er det selvfølgelig den laveste prisen du skal betale.

Ved makspristurer kjører vi deg så direkte som trafikkmessig mulig fra hentested til leveringssted. Maksprisen forutsetter at du står klar når bilen kommer, at turen går direkte mellom oppgitt hente- og leveringsadresse uten opphold eller stopp på veien, og at turen ikke inkluderer andre tillegg, slik som for eksempel sykkel, nedfelling av seter, pakkekjøring, ferge eller lignende. Se taxisentralenes nettsider for oversikt over pristillegg.

Skulle du likevel ønske å gjøre endringer eller stopp underveis, må du si fra til sjåføren. Andre priser vil da gjelde, og maksprisen kan annulleres av sjåfør. Sjåføren vil gi deg tilbud om en ny makspris basert på den nye ruten, eller du kan velge å la turen kjøres på taksameter. Har du forhåndsbetalt, vil beløpet bli tilbakeført til din konto.

Det er også fullt mulig å avtale pris med sjåfør. Dette blir da en muntlig avtale mellom deg og sjåfør. Beløpet skal slås inn på taksameteret med en gang prisen er avtalt og turen starter, og du skal få kvittering etter turens slutt. Les mer under «kvittering».

Betaling

Bestillinger gjort på Lokaltaxi/TaxiFix.no betaler du i bilen etter endt tur, enten kontant eller med kort. Vi aksepterer de fleste kredittkort.

Hvis du som enkeltperson eller selskap har registrert en konto hos oss, kan du betale etterskuddsvis med faktura. En slik konto blir gitt etter en kredittsjekk og på spesielle vilkår. Som kunde har du alltid rett til å motta en kvittering for betalingen. Vi tilstreber å redusere karbonavtrykket og bruker derfor primært elektronisk fakturabehandling. Vi forbeholder oss retten til å kreve et faktureringsgebyr på nok 75,- per utsendelse i tilfeller der papirfakturaer må sendes.

Kvittering

Sjåføren plikter å gi kvittering for alle utførte tjenester, og alle beløp skal registreres i taksameteret. Dette kan enten skje ved at sjåføren skriver ut en papirkvittering i bilen, eller at du mottar elektronisk kvittering på Lokaltaxi/TaxiFix.no min side. Registrerer du dine betalingskort på Lokaltaxi/TaxiFix.no, vil du automatisk motta kvittering så lenge du bruker et registrert kort.

Reklamasjon

Du kan når som helst henvende deg på e-post til kvalitet@TaxiFix.no for å få svar på spørsmål eller for å klage på en dårlig kundeopplevelse. Du vil få et automatisk svar med saksnummer når vi har mottatt din henvendelse. Vi har plikt til å besvare din klage innen tre uker. Sørg for å beholde saksnummeret i emne-feltet hvis du ønsker å kontakte oss videre i samme sak.

Vi dekker ikke tap som er forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, slik som for eksempel trafikale forhold eller værforhold (såkalt force majeure).

Refusjon

Hvis du bestiller en bil, men ikke møter opp, kan vi kreve et bomturgebyr. Dette fordi det koster noe å sende en bil til en henteadresse selv om du velger å ikke benytte den bestilte tjenesten. Er det en særskilt grunn til at kunden ikke benytter bestilt bil vil dette kunne vurderes av vår kvalitetsavdeling.

Pengene blir refundert i sin helhet hvis passasjeren avbestiller en forhåndsbestilt tur innen 30 minutter før hentetidspunktet. Senere avbestilling kan medføre trekk tilsvarende ovennevnte bomturgebyr.

Har du forhåndsbetalt, men opplever at bilen ikke møter opp, blir reservasjonen vi har gjort på din konto kansellert, og beløpet vil ikke trekkes fra din konto. Skulle du likevel oppleve at beløpet trekkes, må du kontakte kvalitet@taxifix.no for å få hjelp.

Vårt ansvar og ansvar for personskade

Hvis du blir påført en skade når du reiser med oss, kan du, avhengig av hvilken type skade du har blitt påført, og hvordan skaden har oppstått, være berettiget til erstatning. Du må alltid sørge for å varsle oss så snart som mulig hvis du er påført en skade og ønsker erstatning, men senest innen 14 dager etter at skaden oppsto.

For personskade og skader som blir påført gjenstander som transporteres i drosjen, gjelder reglene som følger av bilansvarsloven (lov av 3. Februar 1961) som vanligvis innebærer at erstatning utbetales gjennom drosjens (eller ethvert annet involvert kjøretøys) forsikring. Skulle du lide personskade eller materiell skade under reisen med oss, må du derfor be om erstatning fra transportforsikringsselskapets bilforsikringsselskap. Hvis du kontakter oss, vil vi hjelpe deg med informasjon om hvilket forsikringsselskap du må henvende deg til. Hvis du får andre skader som ikke dekkes av bilens forsikring, kan du ha krav på erstatning fra oss hvis vi eller drosjen forårsaket skaden som følge av uaktsomhet. Vårt ansvar er begrenset til direkte skader, slik at vi ikke er ansvarlige for følgeskade, for eksempel tapte inntekter, inntekt eller fortjeneste, eller tap av produksjon, tredjepartsskade eller annen følgeskade. Vårt ansvar for skade på ting eller gjenstander som du bringer med deg på turen, er begrenset i overensstemmelse med bilansvarsloven § 5, som innebærer at det bare kan kreves erstatning for klær man har på seg og egne bruksgjenstander som man vanligvis har med seg.

Vi er uten ansvar hvis vår mulighet til å utføre tjenestene er redusert eller bortfalt, eller det oppstår en skade, som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll, for eksempel myndighetshandlinger, streik eller annen arbeidskonflikt, drivstoffmangel, maskin- eller andre kjøretøyskader, ekstreme værforhold eller uventet driftsforstyrrelse.

Forsikring

Alle drosjer som er tilknyttet Lokaltaxi er tilstrekkelig forsikret mot skader på passasjerer og deres eiendom. I tillegg har vi tegnet ansvarsforsikring for andre typer krav med en beløpsgrense som må antas å dekke de krav som kan tenkes å oppstå.

bottom of page